Tæthedsprøvning

 

Rådgivende Ingeniør

 

      Ole Lentz ApS

  + 45 61 60 43 86

 

  + 45 30 54 90 63

TÆTHEDSPRØVNING


Med Blowerdoor kan huset testes for tæthed.

 

Bygningsreglementet BR-2018 foreskriver at nye huse skal opfylde tæthedskravet på max. 1,0 liter luft pr. sek. Pr. m2.

Der er meldt ud at det kommende bygningsreglement BR-2020 foreskriver at nye huse skal opfylde tæthedskravet på max. 0,7 liter luft pr. sek. Pr. m2.

 

Vi kan teste huset, hvis det ikke opfylder kravet kan

vi ved hjælp af termografering (Infrarødt kamera)

finde frem til hvor der kan udføres forbedringer,

således at kravet kan opfyldes.

Det viste udstyr kan teste alle bygninger

helt op til 2000 m2.

Testen skader ikke hus eller indbo.

 

Den viste Blowerdoor kan hurtigt monteres i dørhuller med bredden fra 77,5 – 101,6cm og højden fra 129,5 – 221,0cm.  Uden at der laves mærker eller skader på karm og dør.

 

Der udføres en udførlig rapport over testen, således at dokumentationen er i orden.

Find os


Rådgivende Ingeniør Ole Lentz APS

Skansehagevej 5

 4581 Rørvig

+ 45 61 60 43 86

+ 45 30 54 90 63

Copyright © 2018  · All Rights Reserved