Syn og Skøn

 

Rådgivende Ingeniør

 

      Ole Lentz ApS

  + 45 61 60 43 86

 

  + 45 30 54 90 63

SYN OG SKØN


Hvis 2 eller flere parter i en byggesag er blevet uenige og ikke selv kan finde en løsning, kan én af parterne bede om, at der bliver foretaget syn og skøn i sagen. Det kan fx være, hvis du er blevet uenig med din entreprenør/håndværker om, hvorvidt kvaliteten af et stykke arbejde er i orden, eller om en ekstraregning er rimelig.

 

Formålet med et syn og skøn er at få en sagkyndig fagperson (skønsmand) til at foretage en teknisk og uvildig vurdering af sagen. "Syn" betyder, at skønsmanden foretager en besigtigelse, og "skøn" betyder, at han foretager en bedømmelse af sagen.

 

Syn og skøn afsluttes med, at skønsmanden udarbejder en rapport, en skønserklæring. Skønserklæringen afgør ikke, hvem der vinder sagen. Formålet med skønserklæringen er at skaffe parterne det rette grundlag for at løse tvivlsspørgsmålet ved et frivilligt forlig.

 

Hvis de stadig ikke kan blive enige, kan skønserklæringen indgå som bevis ved en retssag ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og kan ikke ankes.

Syn og skøn kan også bruges ved sager, som bliver ført ved de almindelige domstole. I tvister vedrørende håndværkerarbejde er det dog mest almindeligt, at sagen føres ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

 

Hvordan starter en syn- og skønssag?

Hvis du vil have gennemført en syn- og skønssag, skal du indsende en begæring til Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. 


Voldgiftsnævnet udnævner derefter en skønsmand. Det kaldes en udmeldelse. Voldgiftsnævnet skal sikre, at skønsmandens habilitet er i orden. Han må ikke have nogen form for relationer til en af sagens parter eller deres advokater. 
Find os


Rådgivende Ingeniør Ole Lentz APS

Skansehagevej 5

 4581 Rørvig

+ 45 61 60 43 86

+ 45 30 54 90 63

Copyright © 2018  · All Rights Reserved